Disable Preloader

SANATIN GEREKLİLİĞİ

SANATIN GEREKLİLİĞİ

SANATIN GEREKLİLİĞİ

"Hayat dengeye kavuştukça, sanat ortadan kalkacaktır."

Sanatın niteliğini ve gerekliliğini az da olsa tanıyan bir düşünce bu. Üstelik insanla, çevresi arasında sürekli bir dengenin varlığı. En gelişmiş toplumlarda bile düşünülemeyeceğine göre sanat geçmişte olduğu gibi, gelecekte de olacak demektir.

İnsanın bir başkasının hayatına, sorunlarına gömülmesi, kendini bir resim, bir müzik parçası ya da bir oyun, film kişisiyle bir görmesi neden oyalayıcı olsun?

Neden gerçekleşmemiş yaşantılarımızı başka görüntülerle, başka biçimlerle gerçekleştirmek istiyor?

Karanlık bir salonun aydınlatılmış sahnesinde, yalnızca "oyun" olduğunu bildiğimiz bir şeye soluğumuz kesilircesine kapılıyoruz?

Belli ki kendini aşmak istiyor insan. Tüm insan olmak istiyor. İstiyor ki "Benliğinden ötede, kendi dışında ama gene de kendi için vazgeçilmez bir şeyin parçası olsun." Çevresindeki dünyayı içine çekmeyii kendisinin kılmayı, meraklı, sınırlı benliğine sanatta toplu yaşayışla birleştirmeyi, bireyselliğini toplumsallaştırmayı özlüyor. Eğer bireyden ötede birşey olmak insanın özünde olmasaydı, boş, anlamsız bir istek olurdu bu. Bütünlüğe ancak başkalarında kendi yaşantısı olabilecek yaşantıları görüp, onları kendinin kılmakla varabileceğini sezer. 

Bireyin bütünle böylece kaynaşması için vazgeçilmez bir araçtır sanat. Sonra aynı ikilik bir yandan gerçeklere gömülme, öbür yandan onlara düzen verebilme heyecanı, sanatçının çalışmasında da kendini göstermez mi?

Hiç kuşkunuz olmasın, sonunda gerçekliğin bir biçime girip sanat yapıtı olarak ortaya çıktığı, oldukça bilinçli, ussal bir eylemdir sanat ve sanatçının çalışması. 

Sanatçı olabilmek için; yaşantıyı yakalayıp tutmak, onu belleğe, belleği anlatıma, gereçleri biçime dönüştürmek gerekir. Sanatçı için işini bilip sevmesi, bütün kurallarını, inceliklerini, biçimlerini, yöntemlerini tanıması böylece de hırçın doğayı uysallaştırıp sanatın bağıtlarına uydurması gerekir. 

Sanatın insanı kendine bağlayışı, gerçekliğin insanı kendine bağlayışından farklıdır. İşte tragedyalardan bile alınan tad, eğlencenin özü olan tad, bu geçici tutsaklığa dayanır. 

 

Zehra Irmak KIZILIŞIK

WhatsApp ile mesaj gönder ...